Home » Informatie » Wennen

Wennen

Bij het eerste gesprek (intake) worden er afspraken gemaakt m.b.t. de wenperiode. De wenperiode heeft niet alleen tot doel het kind vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de kinderen en de leid(st)ers, maar dient ook om de ouders in de gelegenhied te stellen vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de leid(st)ers te ontwikkelen. Er dient dus één ouder stand by te zijn tijdens de wenperiode.

De wenperiode is per kind verschillend. Hoe deze periode verloopt, is afhankelijk van de reacties van het kind en de wensen van ouder en leid(st)er. Sommige kinderen kunnen na een week al zonder hun ouder zijn, bij andere duurt dat weer wat langer. 

Wanneer de ouder het kind heeft aangemeld bij Happy Faces zal er een offerte tevens contract worden gemaakt. De leidster neemt contact op met de ouder om kennis te meken.

De eerste afspraak zal ongeveer een halve maand voor de startdatum zijn. De ouders worden met het kind uitgenodigd om uitgebreid te praten over wie het kind is en alle gegevens door te nemen.

Na de intake blijft het kind een uur wennen bij ons. Na deze afspraak volgen er twee wenmomenten die opbouwend zijn mbt de uren. Uitbouwend naar een hele dag opvang.

  • 1e wenafspraak (intake en uurtje wennen)
  • 2e wenafspraak een ochtend
  • 3e wenafspraak een korte dag

Zodra het contract van start gaat is het kind en de ouder gewend aan de nieuwe situatie. 

Zodra het kind van groep wisseld zal ook aandacht zijn voor het wennen. De mentor van het kindje zorgt dat er wenafspraken worden ingepland. De oude leidster zal de overdracht doen van het kind. Het kind gaat wennen op de nieuwe stamgroep en dit zal net als bij start Happy Faces herhaald en uitgebouwd worden. 

  • 1e wensfpraak overdracht oude groep en uurtje wennen
  • 2e wenspraak ochtend spelen op de nieuwe groep
  • 3e wenafspraak een korte dag