Home » Informatie » Veiligheid en hygiene

Veiligheid en hygiene

Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne in het pand. Om de veiligheid en hygiëne te waarborgen hebben we een risico-inventarisatieplan gemaakt betreffende de veiligheid en gezondheid. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld controle van spelmateriaal en meubilair bij aanschaf en gebruik, veiligheid van de binnen en buitenruimtes, ongevallenprotocol maken, wijzigen van huisregels, reinigen van speelgoed, persoonlijke hygiëne van de werknemers, persoonlijke hygiëne van de kinderen en schoonmaak van Happy Faces. Deze risico-inventarisatieplannen worden elk jaar aan de oudercommissie voorgelegd en wordt dan een advies over gevraagd.

We proberen deze plannen om de zes maanden te controleren, bij te stellen en/of te evalueren. De leid(st)ers hebben vanuit hun opleiding en/of ervaring opgedaan waarop gelet moet worden. Jaarlijks wordt er een inspectie uitgevoerd door een functionaris van de GGD.

Bij het afgeven van de vergunning door de gemeente betekent dat aan de brandveiligheidseisen van de brandweer is voldaan. Ieder jaar doet Happy Faces met het hele team en kinderen een brandoefening. Deze wordt geleid door de BHV of een vervangend aangewezen persoon. 

De meeste werknemers zijn in bezit van een EHBO-diploma. In elk pand is minimaal één verbandtrommel aanwezig en deze zal regelmatig gecontroleerd worden op de inhoud. De leid(st)ers weten te handelen bij (kinder)ziektes en welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden. De hygiënische voorschriften van de GGD worden door Happy Faces in acht genomen.