Home » Informatie » Personeel

Personeel

Om kwaliteit en continuïteit in Happy Faces te kunnen garanderen wordt er gewerkt met gediplomeerde leid(st)ers. Zij worden gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang. Er zijn functie- en taakomschrijvingen van de diverse functies vastgelegd. De leid(st)ers zijn in het bezit van minimaal een MBO-diploma .

Ook moeten zij een verklaring van Goed Gedrag overleggen (VOG). Zij zitten dan in de continue screening van de Ministerie van Justitie. De VOG staat geregistreerd bij personen register kinderopvang.

Tevens vinden wij het belangrijk dat  leid(st)ers in het bezit zijn van een EHBO diploma. Ook heaft Happy Faces  personeelsleden met een BHV diploma. Alle leidsters praten Algemeen Beschaafd Nederlands.

Vanaf 2020 zijn alle leidsters van Happy Faces in het bezit van het taal 3F niveau

Wij kunnen gebruik maken van stagiaires in Happy Faces. Deze stagiaires zullen altijd als extra leidster, boventallig ingezet worden. Ook zij moeten een VOG overleggen en staan geregistreerd in het personen register kinderopvang.

Happy Faces heeft vanaf januari 2019 een pedagogisch coach/beleidsmedewerker in dienst. Dit alles volgens de nieuwe regels IKK.

Op de groepen werken wij zoveel mogelijk met dezelfde gezichten. Iedere groep heeft vaste leidsters. Enkel bij ziekte of vakantie zal daar een wisseling in kunnen komen. Stabiliteit op de groepen vinden wij erg belangrijk.