Home » Informatie » Groepsindeling

Groepsindeling

groepleeftijdkindplaatsen
Babygroep0 tot 2 jaarmaximaal   8 kinderenmet twee pm’ers
Peutergroep/VVE2 tot 4 jaarmaximaal 16 kinderenmet twee pm’ers
BSO groep4 tot 12 jaarmaximaal 20 kinderenmet twee pm’ers

Happy Faces lelystad heeft geen BSO opvang.

De leidster/kindratio wordt op alle groepen toegepast volgens de wet kinderopvang. Het is dus mogelijk dat er op rustige dagen minder personeel op de groepen staat. 

Voor de berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen is een rekentool ontwikkeld. www.1ratio.nl