Home » Informatie

Informatie

U kiest voor opvang in een groep door uw kind naar Happy Faces te brengen. Hier ontmoeten de kinderen elkaar, ze spelen met elkaar, zingen, knutselen, klimmen, klauteren, eten en drinken en slapen. Al deze activiteiten spelen zich af in speciale verblijfsruimtes en buitenruimte van Happy Faces. Dit biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan thuis. Wij vinden het belangrijk om een prettige en huislijke (gezellige) opvang te creëren, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en een eigen ‘plekje’ kunnen hebben binnen de groep.

Bij Happy Faces staat de individuele ontwikkeling van uw kind centraal; creativiteit, taalontwikkeling, zelfstandigheid, ontdekken van eigen mogelijkheden en grenzen en omgaan met regels. Hierdoor wordt een stukje opvoeding doorgevoerd door de leid(st)ers van Happy Faces. Zij voelen zich betrokken bij de opvoeding van uw kind. Het is dan ook belangrijk dat u vertrouwen heeft in Happy Faces en haar leid(st)ers. Ouders moeten met een gerust hart erop kunnen vertrouwen dat hun kind goed verzorgd en begeleid wordt en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kind wordt omgegaan.

Bij Happy Faces moet het kind zich kunnen ontplooien. Daarom is er een pedagogisch beleidsplan gemaakt met inhoud zoals de sociaal emotionele, de verstandelijke, de taalkundige, de lichamelijke en de creatieve ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd door deskundige leid(st)ers door verschillende activiteiten in de groep en door het aanwezige speel- en leermateriaal.

Een belangrijk uitgangspunt is, dat elk kind (ieder mens!) honderd talen tot zijn beschikking heeft. Het is aan ons om kinderen met al deze talen in aanraking te brengen door (samen met hen) te bewegen, kleien, knutselen, tekenen, zingen, lezen en nog veel meer. Alleen dan kan elk kind het beste van zichzelf laten zien.

Elk kind is rijk en competent. Dit betekent niet dat het kind alles al kan, maar dat het alle instrumenten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit kindbeeld staat dus recht tegenover het (door vele gehanteerde) beeld dat een kind zwak is en daarom bescherming nodig heeft. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, maar uitgedaagd tot leren. Dit houdt in dat een leid(st)er er voor moet waken het kind “de al ontdekte wereld” aan te bieden. Zij hebben de taak te stimuleren en een stapje verder te gaan. Hierdoor worden ze meer begeleider dan leid(st)er.

Een ander belangrijk aspect is respect. Om vanuit het kind te kunnen werken, moet de leid(st)er oog hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het zich ontwikkelt en hem hierin respecteren. Het gaat er niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat het kind al wel is en kan! De ontwikkeling van ieder kind is anders, dus moet de leid(st)er goed kijken. Het documenteren (maken van foto’s, het opschrijven wat een kind zegt en doet) maakt het luisteren zichtbaar.

Ook aan de inrichting van Happy Faces hebben wij geprobeerd hier iets toe te voegen. Als u meer wilt weten over ons pedagogisch beleidsplan kunt u deze inzien op de vestiging. 

Happy Faces heeft sinds 2019 een pedagogische coach/beleidsmedewerker die jaarlijks het beleidsplan bekijkt en aanscherpt. De theorie moet kloppen in de praktijk.